Woga Games Studio

Gizlilik Sözleşmesi

Woga games oyun studyosu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Metnini hazırladık.

1. GİRİŞ
1.1. Gizlilik politikamız gereğince woga games oyun stüdyosuna ait ürünlerden herhangi birini kullandığınızda edindiğimiz kişisel bilgilerinizin nasıl işlendiğini ve kullanıldığını kapsamaktadır.

2. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları, toplama yöntemleri ve Hukuki Dayanakları

2.1. Kişisel veri kavramı adınız, doğum tarihiniz, IP adresiniz, sosyal medya hesapları üzerinden (facebook) bağlanmanızı sağlayan bilgiler, irtibat bilgileriniz, e-posta adresi, fatura adresleri woga games oyunlarını kullanırken toplanan kişisel bilgileriniz ile talep bilgileri, fatura bilgileri, pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları, açık veya örtülü kullanıcı reytingleri), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, woga games oyunlarına Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi gibi Trafik Verileri) ile woga games mobil uygulamasını kullanırken tercihlerinize göre toplanabilecek lokasyon verilerinizi kapsamaktadır.
2.2. Türkiye’de ki kuruluşların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde size kişisel bilgilerinizi nasıl kullandıkları ile ilgili bilgi verme zorunlulukları vardır. İstisnasız tüm üyelerimize ait kişisel bilgilerin gizlilik ve güvenliği bizim için önemlidir.
2.3. Woga games oyunlarını dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, ürün ve kampanyalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.
2.4. Woga games oyunlarımızı ziyaretinizde kişisel bilgileriniz, oyunlarımızı kullanmaya başladığınızda sizden temin edilebilmektedir. Sizin oyunlara girişiniz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz woga games tarafından korunmaktadır.
2.5. Woga games kişisel bilgileri kampanyalar hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet iyileştirmelerinde kullanmak ve diğer oyunlarında kullanmak üzere saklar.
2.6. Woga games tarafından işletilmeyen diğer web siteleri ve mobil uygulamalara bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz. Woga games bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
2.7. Woga games kişisel bilgilerinizi araştırma, geliştirme, idari, teknik, istatistiksel amaçlarla ve pazarlamada anonim hale getirerek bildirim yapmadan süresiz olarak kullanabilir. 2.8. Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, woga games oyun stüdyosu oyunlarımızdan herhangi birini kullandığınızda elde ettiğimiz ve kullandığımız kişisel bilgilerinizin woga games oyun stüdyosu tarafından kullanılmasını giriş yaparak kabul etmiş olacaksınız. 2.9. Woga games oyunlarına herhangi bir şekilde erişmekle işbu hizmet koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.

3. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;
a- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b- Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, f- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g- Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve haklarına sahipsiniz.

4. Güvenlik

4.1. Woga games olarak tüm üyelerimize ait kişisel bilgilerin gizlilik ve güvenliği bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizin korunması için SSL şifreleme ile en güvenli sunucularda barındırılır.
4.2. Woga games kişisel verilerinizi kendi sunucularında veya 3. taraf sunucularında saklayabilir.
4.3. Woga games gizlilik politikası kapsamında kişisel verilerinizi işleyebilir, saklayabilir, yurtiçine veya yurtdışına aktarabillir.
4.4. Bu sözleşmede yer alan tüm kişisel verilerinizin işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, woga games oyunlarına giriş yaparak kabul etmiş olacaksınız.

5. Kişisel Bilgilere Erişim
5.1. Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında woga games’e talep ettiğiniz veriler hakkında istediğiniz talepleri her zaman support@soteokey.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.
5.2. Kişisel Bilgi talebi halinde talep edenden kimlik doğrulaması için woga games’e gerekli doğrulamaları yapması zorunludur.
5.3. Bu sözleşme woga games tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Woga games, gerekli olduğu takdirde bu sözlemede her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

6. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi
6.1. Woga games tarafından ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine woga games tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.